PRODUCTEN EN DIENSTEN ZORGORGANISATIES

Semzorg is een verzamelsite voor iniatieven voor de gezondheidszorg, onderwijs en leveranciers van medische hulpmiddelen

 

www.eckg.nl

  


Consultancy en trainingen

  • Zorgdocumenten bestellen

  • Ondersteuning bij inrichten kwaliteitssysteem

  • Interne audits

  • Trainingen

  • Calamiteitenonderzoek


    

 

www.eckg.nl

 

  


Expertisecentrum klacht- en gezondheidsrecht

(voor organisaties die vallen onder de Wkkgz, WMO, Jeugdwet, onderwijsinstellingen en leveranciers van medische hulpmiddelen)

Via het expertisecentrum kunt u een klachtenfunctionaris inhuren, een lid voor de Raad van Toezicht, vertrouwenspersoon en aansluiten bij een externe klachtencommissie.